Dit en alles en heel het heelal

Vanaf januari 2019 in de boekhandel, de vierde dichtbundel van Pim te Bokkel: Dit en alles en heel het heelal.

“Als een dichter vader is geworden, leidt dit soms tot poëzie over de gewone, kleine en herkenbare dingen van het leven. Bij Pim te Bokkel is dat op even innemende als treffende wijze het geval.”

Binnenkort meer informatie.